Proizvodi

Kada je u pitanju vrsta materijala i izrada novih prozora, PVC vrata i prozori trenutno su najrasprostranjenija vrsta vrata i prozora na svetu. Za celokupni kvalitet prozora od presudnog je značaja kvaliteta i način izrade prozorskih profila. 

Kada je u pitanju vrsta materijala i izrada novih prozora, PVC vrata i prozori trenutno su najrasprostranjenija vrsta vrata i prozora na svetu. Za celokupni kvalitet prozora od presudnog je značaja kvaliteta i način izrade prozorskih profila. 

Kontakt

Adresa: Klisina 9.

Nova 8, Batajnica

Tel: +381 646136002

Bobar Plast

© 2020

Sva prava zadržana